Bible kralická - Mt 10,15

Mt 10,15 Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.