Bible kralická - Mt 11,24

Mt 11,24 Ano více pravím vám, že zemi Sodomských lehčeji bude v den soudný nežli tobě.