Diskuze k biblickému verši: Mt 10,15

Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód