Bible kralická - L 10,12

L 10,12 Pravím zajisté vám, že Sodomským v onen den lehčeji bude nežli tomu městu.