VII. Denní modlitby

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > VII. Denní modlitby

Ranní požehnání

Děkuji ti, můj nebeský Otče,
skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna,
že jsi mne tuto noc
zachoval od všeho zla a nebezpečí,
a prosím tě,
abys abys mne také tohoto dne
zachoval od hříchu a všeho zla,
aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě.
Do tvých rukou se odevzdávám,
s tělem, duší i se vším, co mám.
Ať tvůj svatý anděl je stále se mnou,
aby zlý nepřítel neměl moc nade mnou.
Amen.

Večerní požehnání

Děkuji ti, můj nebeský Otče,
skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna,
že jsi mne tento den.
laskavě zachoval,
a prosím tě,
abys mi odpustil všechny mé hříchy,
kdy jsem učinil něco zlého,
a laskavě mne zachoval této noci.
Do tvých rukou se odevzdávám,
s tělem, duší i se vším, co mám.
Ať tvůj svatý anděl je stále se mnou,
aby zlý nepřítel neměl moc nade mnou.
Amen.