Odkazy: TenSing Praha

Odkazy na webu > Instituce > Spolky, organizace

TenSing (TS) je zkratka pro "teenagers singing", což se do češtiny překládá jako zpívání náctiletých. Je to jedna z aktivit YMCA, která je určená pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 20 let (ale i starší, záleží to na tom, jak se kdo starý cítí). V Ten Singu by se měla rozvíjet celá osobnost - tělo i duše.

Web: http://tspraha.wz.cz/
Navštíveno: 1826 x