Diskuze k odkazu: TenSing Praha

(http://tspraha.wz.cz/)

TenSing (TS) je zkratka pro "teenagers singing", což se do češtiny překládá jako zpívání náctiletých. Je to jedna z aktivit YMCA, která je určená pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 20 let (ale i starší, záleží to na tom, jak se kdo starý cítí). V Ten Singu by se měla rozvíjet celá osobnost - tělo i duše.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód