Diskuze k: Wiki::: Pořad bohoslužeb A1 (bohoslužby s večeří Páně)


Téma: textové poznámky

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 06. 2010 20:44
Předmět: textové poznámky

Navigace: link | přehled | fórum
Mám k textu tyto poznámky a otázky: s. 1 otevření: není lepší "milost a pokoj ať jsou s vámi" místo "je s vámi"?
s. 2 vstupní modlitba: formulace "abychom se mohli probudit a nemuseli bloudit v temnotách" sugeruje, že spánek je bloudění "děkujeme, že nejsi bohem tajemným" - a není i tajemným? ve vyznání vin jsou jako jediné viny zmíněny pochybnosti - není to slabé?
s. 3 vyznání vin: v jednotlivých odstavcích to chce nějaké grafické oddělení mezi větami modlitby a oslovením posluchačů.
s. 5 přímluvná modlitba: formulace "zuří boj - ať válečný či konkurenční" mi připadá jako floskule.
dvakrát se v textu vyskytuje modlitba "Bože, přijmi tyto naše dary." nejprve v epiklézi (s. 4) o chlebu a vínu, potom ve sbírce (s. 6) o penězích. Jen otázka: jaké konotace tato podobnost ve formulaci vyvolává?