Diskuze k: Wiki::: Pořad bohoslužeb A1 (bohoslužby s večeří Páně)


Téma: eucharistická modlitba

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 08. 2009 15:48
Předmět: eucharistická modlitba

Navigace: link | přehled | fórum
tradiční eucharistická modlitba je směřovaná k Bohu Otci - tak i Ježíšova modlitba při večeči Páně, předtím už při sycení zástupů; až pak má další části o díle Kristově a Duchu svatém. To, co zbývá Vám, je divně defektní. To primární schází. Slova ustanovení mluví o díle JK, epikléze prosí o DS.