Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 18. 04. 2021 22:44
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, odepíšu jen na první čtyři věty. Psychologii tady zjednodušujete,  bylo by možné se ptát, co je "přirozené", co je  "egoismus", to vůbec nejsou jednoznačné pojmy. A že je egoismus v  dětském věku "dokonce potřebný" (potažmo, hegeliánsky řečeno, že  byla prvotní neposlušnost v ráji "potřebná" v procesu dospívání  lidstva), to jdete asi zase docela proti Bibli. Tím zjednodušováním a  stavěním většinové empirie za pravdu určitě. - Bible si dovolí stavět ideál,  že někdo vyrůstá v poslušnosti k Bohu. Takhle je stavěn začátek Matoušova  evangelia, kde Ježíš je ten, kdo napravuje selhání Izraele, i Lukášova, kde  se několikrát opakuje, že Ježíš rostl v moudrosti a milosti Boží. Chcete  tady dokazovat, že se to týká jen Ježíše, že to nemůže být případ i jiných  dětí Božích? Že je "egoismus potřebný"?
Psal jsem doslova o egoismu malých dětí, ne nových křesťanů. Uvedl jsem to jako mantinel, kdy je to jedině přijatelné. Vy jste se zasekl na tomhle a nereagoval na ten zbytek, který byl právě tím hlavním. Prvotní neposlušnost v ráji potřebná pro původní boží čistý plán vůbec nebyla, nicméně otevřela záchranu všem. Pán Bůh jasně projevil svoje božské úmysly, když zásadní chvíle selhaní a zla z naší lidské strany opakovaně proměňoval v požehnání. Stvořil si Adama a Evu jen pro sebe (původním stvořeným lidem dal Zemi do užívání hned)- viz Genesis 1. Jeho vyvolení byli z ráje vyhnáni a smísili se s ostatními a došlo to až k potopě. Pak byl zachráněn v lodi jen Noe s rodinou, ale Pán Ježíš sestoupil do pekel, aby dal šanci duchům při potopě zemřelým. Takhle je On zachránil. Potom zase- Josef z otroctví k záchraně rodiny a vzniku celého národa v Egyptě. Pak Mojžíš, Jozue a další. Tohle celé pak vygradovalo na Golgotě a Petr byl jasně ubezpečen svým snem o otevření spásy pro všechny. Pro všechny, Hallelujah!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód