Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 04. 04. 2021 21:51
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

1) Povídali, že mu hráli. Marek zná jen příběh o prázdném hrobu, kde přišly tři ženy a našly jen anděla a pak nikomu nic neřekly, protože se bály - (Marek není pochopitelně žádný očitý svědek Ježíšova působení, napsal evangelium několik desetiletí po Ježíšově smrti.) A potom se pustil Lukáš do vlastní investigace a našel cestující do Emauz a pak dvanáct apoštolů, se kterými se Ježíš potkal a jedl s nimi rybu. A Matouš zase šel do vlastního zjišťování a povedlo se mu vypátrat vojáky a židovskou veleradu, která ututlala vzkříšení? A podle Matoušova zjištění se to závěrečné setkání Ježíše odehrálo v severní Galileji a ne v Betanii za Jeruzalémem, jak zjistil Lukáš? A Jan si ke stáru vzpomněl, že Tomáš nevěřil a pak strkal prsty do ran a posléze uvěřil.
Když by vám někdo vyprávěl takto rozporuplnou zprávu o něčem jiném, chtěl bych vidět, jak byste ji přijímal.
2) Pokud vidím správně, apoštol Pavel také na více místech ukazuje (1K 15; 2K 5), že duchovní, vzkříšené tělo je něco jiného než tělo empirické, sám tu naznačuje mystérium a jeho nevyslovitelnost pro nás
3) No když je doloženo a traktováno to vzkříšení tak podivně a řekněme klidně nevěrohodně, jak může "dokazovat" ještě něco jiného?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód