Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 02. 2021 11:44
Předmět: Re: Je bible humanistická?

S tím Mk 3,16 jsem tomu tak byl vyučen, ale nedokážu to teď a nejsem teď u své knihovny, můžeme chápak "poiein" klidně jen jako "vytvořit", o novém počátku pak svědčí i to, že někteří učedníci dostávají nová jména.
Myslím, že s porozuměním dvěma hudbním dílům, která stojí ve stejné tradici, to není totéž jako s porozuměním dvěma literárním dílům. Myslím, že Mzarta byste si mohl užít a nějak ho pochopit, i kdybyste vůbec o hudbě nic nevěděl. Kdybyste ho pustil křovákům v buši, ať mi prominou. Cit pro rytmus, melodii, harmonii má každý člověk do značné míry vrozen. Jistěže znalost Haydnova díla může váš požitek z Mozarta obohatit. Ale až do extáze může malou holčičku přivést Malá noční hudba už v prvním ročníku klavírní ZUŠky. - K tomu, abyste dostatečně pochopil literární text, toho potřebujete mnohem více přece, od porozumění slovům, pojmům, sdělení…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód