Bible kralická - Mk 3,16

Mk 3,16 A nejprve Šimona, jemuž dal jméno Petr,