Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 02. 2021 10:35
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Vaše vzdělanost a rozhled jsu velmi dobré. Jestli však dovolíte, zůstanu u onoho tématu, jak znalost SZ obohacuje pochopení evangelia. Říkáte, že tyto souvislosti jsou "partikulární, bez univerzální hodnoty". Jistě, všechny příklady, které jsem uvedl, jsou jen cihličky, ale z těch může být postaven celý biblický obraz člověka a světa a spásy. A znovu říkám, nejsou to věci jen pro znalce, dobrý katecheta jím po krocích učí ty, kdo mají Bibli rádi. - Aspoň dva malé příklady trochu rozříkám:
Mk 3,16 Ježíš své učedníky "epoiésen", "vytvořil, stvořil", sloveso je obdobou hebrejského "brch", které v první kapitole BIble znamená "tvoření bez jakýchkoliv předpokladů". To přece může mít zásadní hodnotu pro mé sebepochopení: když mě Bůh povolává, dostávám nové bytí, nezáleží na mé omezenosti a neschopnostech, Bůh je schopen tvořit i z ničeho. Udělal učedníky z negramotných rybářů. Může něco udělat i ze mne.
Při proměnění na hoře rozmlouvá Ježíš s Mojžíšem a Eliášem o svém "exodu", který se má uskutečnit v Jeruzalémě. Jistěže spolu mluví o těžké cestě utrpení, která ho čeká, ale ta bude zároveň "vyvedením", cestou vysvobození, ten pojem dostává svůj nesmírně bohatý obsah z četby knihy Exodus. A pro křesťany může být takové slovíčko rozvinuté do naděje, že také naše utrpení, přijímané ve víře, je exodem. A že v tom nejsem sám, že můžu rozmlouvat i s velkými svědky víry.
Copak takové věci jsou málo univerzální? Copak jsou složité k domýšlení i pro běžného křesťana? A to se omlouvám lepším biblistům, než jsem já, kteří by to dovedli povědět ještě poutavěji.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód