Odpověď na příspěvek: Re: co?

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 16. 09. 2018 07:46
Předmět: Re: co?

Inu, víte, ten revoluční překlad Bible, vědecký důkaz existence Boha, Království Boží a Druhý Syn (Ježíš odešel k Otci a už jej nespatříte), Socialismus jako protiklad příbuzné dvojici nad-národního Kapitalismu a internacionálního Komunismu, Antikrist, který již dávno sedí skoro na všech trůnech světa a skoro všichni se mu klaníte (čekali jste snad nějakou feudální zranitelnou figurku? jistě že je to kolektivní Archetyp), Evropský Svaz (unie) přesně popsaný ve Zj13, klíč ke zprávě sedmi církvím,
již téměř končící Armageddon (doslova "zničení Sýrie"), který byl zároveň třetí světovou válkou - celý svět se tam sjel válčit, Muslimové (na obou stranách) a Židi, utlačovaní Křesťané, Rusové i Američané, Evropa i Čínští Ujgurové… Ta spravedlivá strana již téměř vyhrála, i když stále ještě Drak USAUK dmýchá falešný útok a Izraelci střílí své rakety… Možná jsem měl ještě víc psát a počkat, jak dopadne Amera (kterou řekové zkomolili na Gomoru) a celý Saudom (v Levantu)? Ne, myslím, že to jsou spíš (radši) archetypy Tajný a Tyranický (Konspirace která vládne světu), a ne, myslím že bylo třeba začít bojovat…
Usvědčení Luciferiánů s jejich odporným plánem v anti-Tóře… Usvědčení těch, co zkazili civilizaci (ani je teď nebudu jmenovat, ale znáte je, zradit se dá i zdánlivým polibkem)…
Kdy tu skutečně bude Zastupitelská Demokracie jakožto vláda Dobré Elity, ne jako nyní Volená Tyranie a ne ani jako vláda vrtěného Davu - Přímá Demokracie neboli Ochlokracie…
Bič na vymetení Chrámů Informací, ve kterých nyní odporně kupčí…
Kdo je a kdo není Bližní (v původním znění "Přítel")…
A další…
(Na první pohled to tu nevypadalo jako Portál jedné Homosexuální Církve, vypadalo to celkem Ekumenicky a otevřeně…)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód