Historie kazatelů na sboru ČCE KRALOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
26. 4. 1923 31. 8. 1927 f Jaromír Kryštůfek farář
1. 3. 1924 31. 8. 1924 v Miroslav Zástěra diakon
15. 8. 1930 1. 1. 1934 f František Šturc vikář
2. 1. 1934 31. 8. 1937 f František Šturc farář
3. 4. 1938 30. 9. 1942 f Jaroslav Choděra vikář
1. 4. 1943 31. 8. 1944 f František Novák vikář
1. 9. 1944 31. 3. 1946 f Václav Hora diakon
1. 4. 1946 19. 1. 1957 f Václav Hora vikář
1. 1. 1947 26. 10. 1952 f Jan Jelínek vikář pro VALEČ
20. 1. 1957 18. 8. 1957 f Václav Hora farář
15. 11. 1957 31. 7. 1964 f Jindřich Slabý farář
1. 10. 1964 31. 8. 1971 f Zdeněk Šaar farář
1. 11. 1971 16. 9. 1974 v Marcela Čekalová Mgr. vikářka
11. 1. 1975 16. 1. 1976 v Miloslav Lojek Mgr. vikář
1. 8. 1982 31. 8. 1994 f Josef Koláčný farář
15. 9. 1995 r. 2001 f Anna Pavlosková jáhenka
1. 10. 2004 30. 6. 2013 f Jana Kadlecová farářka
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, kazatel ČCE Karel Šimr

Poslední změny - schematismus