Historie kazatelů na sboru ČCE KLADNO

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1904 r. 1905 f Jaroslav Řepa vikář
r. 1906 r. 1912 f Stanislav Čapek vikář
r. 1912 14. 1. 1919 f Stanislav Čapek farář
1. 8. 1920 31. 12. 1931 f Ladislav Funda farář
15. 3. 1932 13. 11. 1936 f Jan Kučera farář
1. 1. 1937 10. 3. 1940 f Miloš Balcar diakon a učitel náboženství
1. 9. 1937 31. 8. 1951 f Hynek Zdík Široký farář
8. 10. 1942 31. 1. 1944 f Jaroslav Soběslavský diakon (Thst)
3. 2. 1944 31. 8. 1944 f Zdeněk Navrátil diakon (Thst)
16. 8. 1944 31. 8. 1945 f Jan Jiříček vikář
1. 1. 1949 31. 5. 1950 - Jan Milíč Lochman vikář
1. 10. 1950 31. 10. 1953 f Zdeněk Soušek vikář pro RAKOVNÍK
1. 11. 1951 28. 2. 1960 f Josef Sládek farář
1. 12. 1954 31. 7. 1958 v Eva Nechutová Mgr. vikářka pro RAKOVNÍK
1. 4. 1960 14. 10. 1970 f Bohumír Sedliský farář
1. 9. 1971 28. 2. 1995 f Marie Molnárová vikářka
1. 1. 1996 31. 12. 1996 f Jean Nicolas Fell vikář
15. 10. 1998 31. 12. 2014 f Daniela Brodská farářka
1. 9. 2015 31. 8. 2025 f Leonardo Teca farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, kazatel ČCE Leonardo Teca

Poslední změny - schematismus