Historie kazatelů na sboru ČCE JIMRAMOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1885 28. 2. 1886 f Josef Ladislav Hájek Lic. theol. vikář
25. 8. 1888 8. 3. 1890 f Gustav Adolf Švanda superintendentní vikář
23. 11. 1892 5. 2. 1895 f František Rozbořil superintend. vikář
1. 10. 1896 8. 4. 1899 f Antonín Vondra superintendentní vikář
9. 4. 1899 31. 10. 1907 f Antonín Vondra farář
23. 5. 1908 28. 8. 1923 f Jan Volek farář
3. 7. 1924 31. 10. 1932 f František Rozbořil farář
1. 9. 1931 31. 12. 1933 - Rudolf Bašek katecheta
1. 7. 1933 31. 1. 1947 f Ota Prosek farář
r. 1934 r. 1938 pp Jaroslav Pavel Tatter učitel náboženství a katecheta
15. 10. 1939 30. 4. 1941 f Jiří Širůček vikář
1. 5. 1941 30. 6. 1941 f Josef Kovář diakon (Thst)
1. 9. 1941 15. 5. 1944 f Karel Matějka učitel náboženství (Thst)
16. 5. 1944 30. 9. 1945 f Josef Koláčný katecheta
1. 12. 1947 30. 4. 1951 f Jiří Novotný farář
1. 12. 1951 31. 8. 1970 f Jiří Širůček farář
1. 9. 1955 31. 3. 1959 f Jarmila Kvízová vikářka
1. 7. 1971 31. 3. 1981 f Jan Keller vikář; odebrán státní souhlas; 1.4.1981 - 31.8.1981
15. 5. 1982 31. 5. 1990 f Jiří Tomeš Mgr. farář
1. 8. 1991 31. 7. 2012 f Tomáš Jirků farář
1. 9. 2012 31. 8. 2013 f Ida Tenglerová farářka
1. 9. 2013 31. 8. 2018 f Jaroslav Coufal farář
1. 9. 2019 31. 8. 2024 f Elen Plzáková
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus