Historie kazatelů na sboru ČCE JIHLAVA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
2. 5. 1930 31. 3. 1932 f Timoteus Pokorný vikář
1. 4. 1932 22. 1. 1934 f Timoteus Pokorný farář
5. 3. 1934 14. 4. 1935 f Jaroslav Nedbal vikář
15. 4. 1935 31. 10. 1981 f Jaroslav Nedbal farář
1. 11. 1981 31. 8. 2001 f Lubomír Kabíček farář; 1989-2000 senior Horáckého seniorátu
r. 2001 31. 12. 2023 f Jan Keřkovský farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE JIHLAVA

Poslední změny - schematismus