Historie kazatelů na sboru ČCE v Jičíně

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1948 31. 12. 1952 f Oldřich Novotný vikář
1. 1. 1953 8. 2. 1959 f Oldřich Novotný farář
1. 12. 1959 31. 5. 1971 f Daniel Henych farář
1. 9. 1971 30. 11. 1989 f Miroslav Hejl farář
1. 8. 1996 31. 8. 1998 j Jan Halama jáhen; 0,5 úvazku
1. 9. 2010 30. 6. 2015 pp Jana Zedníčková pastorační pracovnice
1. 5. 2015 31. 8. 2019 f Petr Hudec farář
1. 9. 2019 31. 8. 2024 f Anna Kracíková
  • Aktualizace: 05. 10. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny