Historie kazatelů na sboru ČCE JASENNÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
10. 6. 1894 22. 4. 1897 f Gustav Winkler farář
31. 12. 1897 31. 8. 1939 f Otmar Hrejsa farář
1. 11. 1914 6. 6. 1916 f Jaromír Kryštůfek vikář
1. 5. 1916 17. 3. 1921 f Bohuslav Burian vikář
1. 3. 1921 31. 8. 1922 f Josef Matějka vikář
10. 1. 1923 7. 10. 1924 f Hugo Krause vikář
1. 9. 1928 31. 8. 1935 f Josef Francouz diakon
1. 11. 1935 30. 6. 1936 f František Varcl výpomocný kazatel
1. 9. 1936 15. 5. 1937 f Gustav Říčan vikář
1. 3. 1937 31. 12. 1939 f Jaroslav Dokoupil vikář
16. 12. 1939 15. 4. 1940 f František Budínský vikář
15. 4. 1940 31. 8. 1945 f František Budínský farář
1. 1. 1946 31. 12. 1946 f Jaroslav Vanča vikář
1. 1. 1947 14. 10. 1968 f Jaroslav Vanča farář
1. 12. 1968 30. 11. 1974 f Pavel Fojtů farář
15. 12. 1975 31. 8. 1992 f Čeněk Šimonovský farář
1. 11. 1994 30. 11. 1998 f Otakar Mikoláš diakon
15. 1. 1999 29. 9. 2008 f Pavel Fojtů farář
1. 10. 2003 31. 8. 2016 f Radmila Včelná farářka
1. 1. 2011 31. 12. 2015 pp Blanka Macková pastorační pracovnice
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, FS ČCE JASENNÁ

Poslední změny - schematismus