Historie kazatelů na sboru ČCE CHLEBY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 r. 1788 f Jan Šimon Turoczy farář
r. 1789 r. 1793 f Štěpán Beréty farář
r. 1793 r. 1799 f Samuel Szüts farář
r. 1799 r. 1803 f Štěpán Gaál farář
r. 1803 r. 1818 f Jan Kazay farář
r. 1820 r. 1836 f Josef Szalatnay farář
r. 1837 r. 1854 f Štěpán z Tardy
1. 4. 1854 1. 6. 1904 f Jan Janata farář; 1862 - 1904 senior Poděbradského seniorátu
1. 1. 1888 17. 8. 1899 f Bohumil Ivan Baštecký vikář Chleby, později LEDČICE
27. 12. 1892 8. 8. 1896 f Karel Hadač vikář
13. 12. 1896 21. 3. 1903 f Jakub Caha vikář
16. 3. 1905 15. 6. 1937 f Jarolím Nešpor farář
1. 7. 1926 31. 1. 1927 f Vladimír Jehlička vikář
1. 2. 1927 31. 1. 1931 f František Novotný diakon
1. 2. 1931 31. 8. 1942 f Jan Mikulecký diakon
1. 9. 1937 25. 1. 1965 f František Šturc farář
1. 4. 1967 31. 7. 1981 f Jaromír Jun farář
1. 10. 1983 31. 10. 1997 j Vlastimil Hajský diakon
15. 4. 2006 14. 4. 2008 j Miroslav Krejčík jáhen
1. 8. 2010 13. 3. 2015 j Miroslav Německý jáhen
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus