Historie kazatelů na sboru ČCE HRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veličkou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
19. 8. 1875 31. 10. 1927 f Emil Pellar farář
10. 4. 1929 14. 2. 1933 f Ladislav Blecha vikář
15. 2. 1933 15. 3. 1941 f Ladislav Blecha farář
1. 4. 1941 30. 4. 1946 f Jan Vrubel farář
1. 8. 1948 1. 4. 1950 f Jan Amos Dvořáček vikář Velká (Hrubá) Vrbka u Hodonína
1. 4. 1950 31. 10. 1951 f Jan Amos Dvořáček farář
1. 4. 1952 31. 7. 1964 f Zdeněk Jokl farář
1. 8. 1964 14. 12. 1975 f Čeněk Šimonovský farář
1. 1. 1976 30. 9. 1981 f Petr Brodský vikář
1. 5. 1976 30. 9. 1981 f Daniela Brodská sborová sestra
1. 5. 1982 1. 9. 2002 f Jiří Řehák farář
1. 9. 2003 31. 8. 2014 f Mojmír Blažek farář
1. 9. 2014 31. 8. 2024 f Alexandra Prčíková farářka
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, kazatel ČCE Alexandra Prčíková

Poslední změny - schematismus