Historie kazatelů na sboru ČCE HRONOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
13. 6. 1872 4. 1. 1886 f Josef Šára diasporní kazatel
5. 1. 1886 16. 1. 1923 f Josef Šára farář
28. 1. 1919 24. 7. 1920 f Karel Hájek vikář
28. 2. 1920 27. 4. 1922 f Titus Šoltész vikář
1. 9. 1922 16. 1. 1923 d Václav Chládek výpomocný diakon; od 17.1.1923 mimo církev. služ.
r. 1923 r. 1924 d Ludvík Bohuslav Růžička diakon
20. 5. 1925 11. 7. 1926 f Bohuslav Hromádka vikář
12. 7. 1926 25. 9. 1929 f Bohuslav Hromádka farář
24. 9. 1929 31. 8. 1939 f Jan Dus farář
1. 9. 1939 31. 12. 1942 f Jaroslav Pleva farář
1. 10. 1941 31. 10. 1943 f Jaromír Kryštůfek výpomocný kazatel
1. 5. 1943 30. 11. 1969 f Bohumil Potměšil farář
1. 1. 1950 12. 9. 1950 f František Mach vikář pro Broumov
1. 3. 1970 14. 8. 1983 f Jaromír Strádal st vikář
15. 8. 1983 1. 9. 1996 f Jaromír Strádal st farář
1. 9. 1996 31. 7. 2018 f Michal Kitta farář
1. 9. 2018 31. 8. 2023 f Petr Grendel
  • Aktualizace: 24. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus