Historie kazatelů na sboru ČCE HORNÍ ČERMNÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1783 r. 1789 f Samuel Szüts farář
r. 1789 r. 1792 f Štěpán Szeremley farář
r. 1793 r. 1802 f Tomáš Kovács farář
r. 1802 r. 1805 f Martin Kover farář
r. 1807 r. 1811 f Jiří Opočenský
r. 1811 r. 1821 f Josef Gerža farář
r. 1821 r. 1824 f Josef Bory farář
r. 1824 r. 1859 f František Filipi farář
r. 1859 r. 1862 f Josef Šiler farář
r. 1863 r. 1887 f Čeněk Juren farář
r. 1887 r. 1905 f Jindřich Vilém Molnár farář
r. 1905 r. 1911 f František Mikšovský farář
7. 8. 1911 2. 8. 1921 f Ladislav Řepa farář
1. 3. 1922 1. 2. 1936 f Karel Balcar farář
16. 4. 1936 15. 9. 1939 f Bohumír Koutný farář
1. 9. 1939 31. 3. 1948 f Bedřich Trégl vikář
1. 6. 1948 31. 8. 1948 f Jiří Carda vikář
1. 9. 1948 30. 9. 1987 f Jiří Carda farář
1. 1. 1987 31. 5. 1989 f Dagmar Ondříčková diakonka
1. 12. 1989 31. 12. 1996 f Miroslav Hejl farář
1. 9. 1998 31. 8. 2024 f Jakub Keller farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE HORNÍ ČERMNÁ

Poslední změny - schematismus