Historie kazatelů na sboru ČCE HODONÍN

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
13. 12. 1939 28. 2. 1947 f Jan Přemysl Šebesta farář
1. 7. 1943 30. 4. 1945 f Emanuel Huml diakon (Thst)
1. 9. 1947 31. 10. 1948 f Jan Nevečeřal farář
1. 8. 1949 31. 7. 1969 f Ladislav Horák farář
15. 11. 1969 30. 9. 1988 f Václav Otta farář
1. 12. 1988 31. 1. 1996 f Jindřich Slabý farář
13. 10. 1997 31. 12. 2005 f Bohumil Baštecký farář
1. 6. 2006 31. 8. 2008 f Marek Ryšánek jáhen, s dekretem volitelnosti za faráře
r. 2008 r. 2010 f Jindřich Slabý farář
1. 7. 2010 30. 6. 2020 f Pavel Šebesta farář
  • Aktualizace: 08. 09. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus