Historie kazatelů na sboru ČCE DAŇKOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1887 r. 1891 f Vlastimil Svatopluk Juren vikář
11. 12. 1912 13. 11. 1920 f Rudolf Mahovský farář
1. 1. 1915 14. 9. 1915 f František Ženatý výpomocný kazatel
1. 3. 1931 15. 12. 1932 f Bohumír Popelář vikář
1. 10. 1933 31. 10. 1938 f Václav Kejř ThDr farář
1. 3. 1939 30. 9. 1943 f Miloš Krybus farář
1. 4. 1944 31. 5. 1959 f Jan Amos Verner farář
1. 1. 1960 15. 2. 1968 f Jan Žilka farář
1. 5. 1968 30. 6. 1981 f Jan Šimek Mgr. farář
15. 7. 1990 31. 8. 1997 f Lýdia Mamulová diakonka/jáhenka
1. 9. 2010 31. 8. 2021 f Debora Rumlová farářka
1. 9. 2021 31. 8. 2026 f Martina Kadlecová
  • Aktualizace: 31. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus