Historie kazatelů na sboru ČCE POTŠTEJN

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 2004 30. 6. 2018 j Naděžda Běťáková jáhen
1. 9. 2019 31. 8. 2024 f Jaromír Strádal
  • Aktualizace: 19. 03. 2020, FS ČCE POTŠTEJN

Poslední změny - schematismus