Historie kazatelů na sboru ČCE v Jablonci nad Nisou

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 2009 31. 8. 2014 f Dagmar Kubíčková farářka
1. 9. 2014 31. 8. 2019 f Anna Kracíková farářka
1. 10. 2021 1. 10. 2024 f Dagmar Kubíčková
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny