Historie kazatelů na sboru ČCE ve Vysokém Mýtě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
14. 9. 1919 30. 11. 1920 f Josef Matějka výpomocný kazatel
29. 1. 1924 27. 8. 1931 f Jakub Caha farář
1. 3. 1933 21. 1. 1934 f Bohumír Šuchman vikář
22. 1. 1934 31. 12. 1945 f Bohumír Šuchman farář; 6.3. - 17.10.1942 politický vězeň
1. 9. 1942 30. 6. 1945 f Jan Blahoslav Horký diakon (Thst)
1. 3. 1947 30. 6. 1950 f Jan Přemysl Šebesta farář
1. 9. 1950 2. 9. 1979 f Adolf Dvorský farář
1. 2. 1981 12. 11. 1996 f Jiří Zejfart farář
1. 4. 1997 30. 6. 2008 f Leoš Mach jáhen; následně farář
1. 7. 2009 30. 6. 2019 f Ladislav Havelka farář
1. 10. 2019 30. 9. 2024 f Petr Peňáz
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny