Historie kazatelů na sboru ČCE ČESKÝ TĚŠÍN

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
6. 1. 1923 30. 6. 1952 f Jan Geryk vikář + farář českoslezského evang. sboru (1938 - 1945 za války přechodně katech. Vsetín)
1. 9. 1937 4. 10. 1938 f František Budínský katecheta
6. 8. 1951 31. 10. 1952 f Josef Kopřiva vikář
12. 8. 1952 28. 2. 1981 f František Budínský farář
1. 3. 1955 14. 9. 1967 f Jiří Řehák vikář
15. 3. 1956 31. 10. 1957 f Jaromír Strádal st vikář
1. 8. 1968 21. 9. 1979 f Jaromír Sklenář farář
1. 9. 1983 10. 3. 1989 f Josef Kopřiva farář
1. 1. 1990 30. 9. 2009 f Stanislav Kaczmarczyk farář
1. 10. 1990 31. 12. 1995 f Pavel Fojtů farář
1. 6. 1996 31. 8. 2008 f Jiří Kaleta jáhen; nyní kazatel SCEAV
1. 3. 2004 30. 6. 2008 f Štěpán Marosz jáhen
21. 7. 2008 31. 8. 2010 j Radomír Palacký jáhen
1. 7. 2010 30. 6. 2025 f Marcin Pilch farář
1. 10. 2010 30. 9. 2014 f Štěpán Janča farář
1. 1. 2011 30. 6. 2014 pp Zuzana Smyčková pastorační pracovnice
1. 9. 2013 31. 12. 2021 pp Milan Kantor pastorační pracovník
1. 9. 2014 31. 8. 2024 f Mojmír Blažek farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus