Historie kazatelů na sboru ČCE v Českém Brodě

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
9. 9. 1902 28. 6. 1903 f Ludvík Bohumil Marek farář KŠELY
1. 7. 1968 23. 9. 1980 f Jiří P. Štorek vikář
24. 9. 1980 31. 12. 1985 f Jiří P. Štorek farář KŠELY, pak sídlo sboru ČESKÝ BROD
1. 4. 1984 31. 3. 1986 f Jan Štefan vikář
1. 4. 1986 30. 8. 1990 f Jan Štefan farář; od r. 1987 současně asist. KEBF/ETF UK; 28.1.1990 docent ETF UK
1. 12. 1990 31. 7. 1996 f Jan Roskovec vikář
1. 5. 1996 31. 7. 1996 f Kateřina Roskovcová jáhenka
1. 8. 1996 31. 8. 1999 f Jan Roskovec farář
1. 9. 2000 31. 12. 2003 f Tomáš Adámek farář
1. 10. 2004 1. 10. 2014 f Magdaléna Trgalová farářka
17. 1. 2008 30. 6. 2009 f Veronika Palátová farářka
1. 9. 2009 30. 9. 2010 f Jan Mamula farář
1. 10. 2010 30. 9. 2025 f Marek Lukášek farář
  • Aktualizace: 06. 10. 2022, FS ČCE ČESKÝ BROD

Schematismus – poslední změny