Historie kazatelů na sboru ČCE VELKÁ LHOTA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
20. 4. 1864 18. 2. 1872 f Gustav Jelínek vikář
19. 9. 1873 29. 11. 1874 f Josef Martínek farář
r. 1875 r. 1895 f Jan Karafiát farář
r. 1898 r. 1899 f Bedřich Gerža farář Velká (Hrubá) Lhota na Valašsku
19. 12. 1899 28. 7. 1924 f Gustav Adolf Švanda farář
29. 12. 1924 31. 12. 1935 f Antonín Freitinger vikář Velká (Hrubá) Lhota na Valašsku
1. 8. 1936 31. 8. 1946 f Miloš Šourek ThB. farář
1. 3. 1947 30. 4. 1952 f Bohuslav Otřísal farář
1. 9. 1952 31. 10. 1992 f Vladislav Ježík farář
1. 9. 1996 31. 1. 2006 f Pavel Křivohlavý farář
1. 2. 2008 30. 6. 2019 f Jan Krupa farář
1. 11. 2019 31. 10. 2020 f Jan Krupa
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus