Historie kazatelů na sboru ČCE TŘEBÍČ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
22. 4. 1908 30. 4. 1908 f Lubomír Tardy diasporní kazatel
1. 5. 1908 3. 1. 1923 f Lubomír Tardy farář
1. 9. 1923 30. 11. 1925 f František Horníček výpomocný kazatel Třebíč; pak v sociál. ústavech ev. církve v Myslibořicích
1. 12. 1925 26. 8. 1926 f Rudolf Říčan vikář
27. 8. 1926 31. 7. 1931 f Rudolf Říčan farář
1. 9. 1927 31. 8. 1929 f Vladimír Čapek vikář pro Jihlavu
17. 8. 1931 30. 4. 1958 f František Ženatý farář
1. 2. 1944 31. 5. 1945 f Jaroslav Ondra JUDr. diakon (Thst)
1. 6. 1958 30. 5. 1973 f Ilja Burian farář
1. 11. 1973 15. 7. 1981 f Jan Trusina farář
15. 7. 1981 5. 4. 1988 f Jan Trusina senior
6. 4. 1988 22. 11. 1997 f Jan Trusina náměstek synodního seniora
1. 2. 1990 31. 12. 1997 j Hana Najbrtová diakonka/jáhenka
23. 11. 1997 30. 9. 2001 f Jan Trusina farář
1. 10. 2001 31. 7. 2010 f Aleš Mostecký farář
1. 9. 2005 31. 8. 2010 f Daniela Zapletalová Grollová farářka
1. 9. 2010 31. 8. 2020 f Tomáš Potoček farář
1. 9. 2010 31. 8. 2020 f Jana Potočková farářka
1. 10. 2020 30. 9. 2022 pp Yvona Švaříčková
  • Aktualizace: 11. 12. 2020, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus