Historie kazatelů na sboru ČCE TŘEBENICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 10. 1931 10. 12. 1933 f Josef Beneš vikář
11. 12. 1933 31. 1. 1940 f Josef Beneš farář
1. 8. 1940 28. 2. 1941 f Břetislav Chlebníček vikář
1. 5. 1941 30. 6. 1941 f Jiří Širůček vikář
1. 7. 1941 30. 11. 1944 f Jiří Širůček farář
1. 3. 1944 30. 6. 1945 f Josef Průša diakon (Thst)
1. 9. 1945 30. 11. 1948 f Antonín Stanislav farář
1. 8. 1949 31. 8. 1960 f Jan Mikulecký vikář
1. 9. 1960 31. 1. 1984 f Zdeněk Borecký farář
1. 9. 1985 31. 5. 1992 f Jan Keřkovský vikář; 28.9.1985 - 25.9.1987 voj. služ.
1. 6. 1992 r. 2001 f Jan Keřkovský farář
1. 10. 2001 30. 9. 2010 f Štěpán Brodský farář
1. 10. 2013 30. 11. 2015 f Filip Ženatý farář
1. 11. 2016 31. 12. 2022 f Pavel Klinecký farář
  • Aktualizace: 19. 08. 2021, FS ČCE TŘEBENICE

Poslední změny - schematismus