Historie kazatelů na sboru ČCE TEPLICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1883 r. 1926 - Václav Řezníček kazatel (diakon) TRNOVANY
1. 1. 1929 31. 12. 1929 d Josef Šťastný učitel náboženství
27. 5. 1929 30. 7. 1930 f Eugen Zelený vikář Trnovany Teplice
31. 7. 1930 31. 12. 1939 f Eugen Zelený farář Trnovany Teplice
1. 12. 1939 28. 2. 1941 f Josef Bohumil Kužel vikář
r. 1941 r. 1946 f Břetislav Chlebníček farář
1. 9. 1945 31. 10. 1953 d Josef Šťastný diakon; od 1.6.1946 současně i katecheta
1. 1. 1946 31. 10. 1947 f František Varcl vikář pro ÚSTÍ NAD LABEM
1. 9. 1946 31. 5. 1966 f Zdeněk Somolík farář
1. 8. 1948 31. 8. 1949 f Zdeněk Šaar vikář
1. 8. 1967 31. 8. 1997 f Amos Tejkal farář
1. 10. 1996 31. 8. 1997 f Tomáš Pištora na vikariátu
1. 9. 1997 r. 2003 f Tomáš Pištora farář
1. 11. 2003 30. 9. 2015 f Jan Opočenský farář
6. 9. 2015 5. 9. 2018 f Dan Páleník farář
1. 10. 2018 30. 9. 2023 f Martin Bánoci
  • Aktualizace: 24. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus