Historie kazatelů na sboru ČCE TEPLÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 5. 1952 21. 5. 1953 f Jaromír Sečkař vikář
22. 5. 1953 31. 10. 1954 f Jaromír Sečkař vikář pro KARLOVY VARY
12. 9. 1954 31. 7. 1957 f Václav Otta farář
1. 8. 1957 30. 6. 1971 f Jaroslav Matějka Mgr. farář
1. 3. 1974 31. 5. 1998 f Alfred Milan Satke vikář
1. 6. 1998 30. 4. 2009 f Alfred Milan Satke farář
1. 5. 2009 31. 3. 2018 j Renata Šilarová jáhenka
1. 10. 2019 31. 8. 2024 f Aleš Rosický
  • Aktualizace: 23. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus