Historie kazatelů na sboru ČCE SVITAVY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1948 17. 11. 1951 f Karel Loveček vikář
18. 11. 1951 31. 12. 1971 f Karel Loveček farář
15. 8. 1972 30. 9. 1998 f Josef Valenta farář
1. 9. 1999 31. 8. 2007 f Daniel Freitinger farář
1. 9. 2007 31. 8. 2008 f Josef Valenta farář
1. 9. 2009 31. 8. 2024 f Filip Keller farář
1. 10. 2015 31. 8. 2016 f Kamil Vystavěl vikariát
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE SVITAVY

Poslední změny - schematismus