Historie kazatelů na sboru ČCE STRAKONICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 11. 1922 30. 6. 1923 f Jaroslav Kučera výpomocný kazatel
22. 2. 1924 31. 7. 1926 v Stanislav Kureš diakon
28. 9. 1926 30. 7. 1927 v Pavel Urválek diakon
1. 10. 1927 10. 10. 1928 f Jaroslav Timoteus Štulc farář
18. 3. 1929 30. 11. 1932 f Jan Barthell ThB. vikář
1. 12. 1932 30. 11. 1940 v Pavel Urválek diakon
1. 12. 1940 28. 2. 1970 v Pavel Urválek vikář
1. 4. 1970 31. 10. 1973 f Květuše Šilarová vikářka
1. 3. 1975 31. 5. 1982 f Jan Opočenský vikář
1. 2. 1983 15. 1. 1988 f Jan Veselý vikář
1. 2. 1990 11. 10. 1999 f Jan Veselý vikář/jáhen
  • Aktualizace: 30. 01. 2012, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus