Historie kazatelů na sboru ČCE SOBĚHRDY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
5. 8. 1881 13. 1. 1888 f Gustav Šoltész farář
1. 7. 1888 26. 1. 1896 f Josef Nešpor farář
3. 5. 1896 24. 6. 1905 f Karel Španiel farář
27. 11. 1905 18. 2. 1919 f Jan Vladimír Šebesta farář
12. 5. 1919 15. 2. 1928 f Josef Šlechta farář
16. 8. 1930 31. 12. 1937 f Josef Pospíšil farář
1. 9. 1937 31. 8. 1938 f Jan Amos Verner učitel náboženství a výpomocný kazatel
1. 7. 1938 15. 7. 1939 f Pavel Škeřík farář
16. 9. 1939 28. 2. 1946 f Bohumír Koutný farář
1. 11. 1942 31. 5. 1945 f Josef Batelka diakon
1. 9. 1943 30. 6. 1945 f Václav Velkoborský diakon pro MNICHOVICE
1. 2. 1948 15. 7. 1960 f Josef Voborník farář
16. 1. 1962 15. 12. 1976 f Jaroslav Ondra farář
15. 12. 1981 31. 5. 1983 v Ester Klasová m vikářka
1. 10. 1989 28. 2. 1999 f Hynek Tkadleček vikář
1. 3. 1999 14. 10. 2004 f Hynek Tkadleček farář
15. 10. 2005 31. 8. 2006 f Josef Bartošek farář
1. 9. 2006 31. 8. 2019 f Petr Turecký farář
1. 2. 2020 31. 12. 2022 f Josef Bartošek
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, FS ČCE SOBĚHRDY

Poslední změny - schematismus