Historie kazatelů na sboru ČCE SLOUPNICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
20. 6. 1914 10. 4. 1924 f Benjamin Rudolf Fleischer farář Dolní Sloupnice
4. 5. 1927 28. 10. 1928 f Bohumil Smetánka vikář Dolní Sloupnice
29. 10. 1928 30. 11. 1930 f Bohumil Smetánka farář Dolní Sloupnice
15. 5. 1931 30. 11. 1931 f Bedřich Henych vikář Dolní Sloupnice
16. 10. 1932 30. 6. 1933 f Jan Strnad vikář Dolní Sloupnice
1. 7. 1933 31. 5. 1946 f Jan Strnad farář Dolní Sloupnice
1. 12. 1939 31. 8. 1943 f Břetislav Mikulecký diakon (Thst) DOLNÍ SLOUPNICE
r. 1947 31. 3. 1958 f Břetislav Chlebníček farář Dolní Sloupnice
1. 4. 1958 31. 12. 1989 f Miloslav Běťák Mgr. farář Dolní Sloupnice
1. 10. 1990 r. 2002 f Pavel Knorek diakon/jáhen
1. 10. 2002 31. 7. 2006 f Jiří Zedníček jáhen
1. 10. 2006 30. 9. 2019 f Petr Peňáz farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE SLOUPNICE

Poslední změny - schematismus