Historie kazatelů na sboru ČCE v Semonicích

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1909 r. 1919 f Timoteus Blahoslav Kašpar farář
6. 8. 1920 16. 8. 1931 f František Ženatý farář
1. 1. 1932 10. 2. 1941 f Timoteus Blahoslav Kašpar 1.7.1934 - 10.2.1941 senior Královéhradeckého seniorátu
1. 9. 1941 30. 9. 1946 f Stanislav Růžička farář
1. 10. 1946 31. 10. 1977 f Bohumil Lopour farář
1. 3. 1979 30. 6. 1986 f Jan Škubal farář
1. 11. 1992 30. 4. 1997 f Jiří Weinfurter vikář
1. 3. 1997 31. 8. 2000 f Jiří Weinfurter farář
1. 8. 2002 31. 7. 2010 f Jaroslav Kučera farář
1. 9. 2011 31. 8. 2026 f Radim Žárský farář
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, FS ČCE SEMONICE

Schematismus – poslední změny