Historie kazatelů na sboru ČCE PŘELOUČ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1887 14. 11. 1901 f Bohumil Karel Mareš farář
28. 5. 1902 30. 9. 1932 f František Klapuš farář
16. 12. 1932 31. 8. 1940 f Jan Amos Pellar farář
16. 10. 1940 30. 4. 1943 f Miroslav Krejčí farář
1. 9. 1943 15. 7. 1973 f Josef Závodský farář
1. 12. 1943 12. 6. 1945 f Josef Kopřiva diakon (Thst)
1. 11. 1973 31. 10. 1987 f Bohumil Baštecký vikář
1. 2. 1988 31. 1. 1993 j Petr Mazur diakon
1. 4. 1995 30. 9. 1995 f Daniel Matouš vikář
1. 9. 1996 r. 2001 f Daniel Matouš farář
1. 5. 2002 31. 8. 2012 f Hana Schusterová farářka
1. 1. 2013 31. 12. 2023 f Miloš Hübner
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, kazatel ČCE Miloš Hübner

Poslední změny - schematismus