Historie kazatelů na sboru ČCE v Prostějově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
5. 3. 1922 14. 9. 1925 f Pavel Nešpor farář
22. 2. 1926 30. 4. 1937 f František Novák vikář
1. 10. 1936 30. 6. 1937 f Josef Jirků diakon
1. 7. 1937 15. 10. 1969 f Emil Stehlík farář; 18.2.1957-15.5.1969 senior Moravskoslezského seniorátu
1. 4. 1944 31. 12. 1945 v Miloslav Frič diakon Lipová; do 31.3.1944 kaz. BJB
15. 11. 1969 31. 3. 1990 f Rostislav Chlubna farář
1. 12. 1990 30. 6. 1992 v Doris Chlubnová vikářka; následoval vikariát Evang. církev Berlin - Brandenburg; pak tamní farářka
1. 4. 1991 31. 3. 1992 f Rostislav Chlubna vikář
1. 9. 1993 31. 5. 1997 f Petr Pivoňka vikář
1. 6. 1997 31. 7. 2006 f Petr Pivoňka farář
1. 8. 2007 31. 7. 2019 f Jan Jun farář
1. 5. 2020 30. 4. 2025 f Kamil Vystavěl
  • Aktualizace: 11. 07. 2022, FS ČCE PROSTĚJOV

Schematismus – poslední změny