Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 10 - VRŠOVICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 6. 1950 30. 6. 1952 v Vladimír Eiderna vikář
1. 11. 1952 15. 11. 1965 f Vilém Jelínek farář
1. 2. 1966 28. 2. 1968 f Petr Pokorný DrSc. farář
15. 7. 1968 1. 11. 1969 f Jaromír Dus vikář
1. 11. 1969 8. 1. 1971 f Jaromír Dus farář
15. 10. 1976 28. 2. 1995 f Michael Otřísal vikář
1. 3. 1995 30. 9. 1997 f Bohumil Baštecký farář
r. 1998 31. 1. 2013 f Jiří Ort farář
1. 9. 2013 31. 8. 2023 f Matěj Opočenský farář
1. 1. 2016 31. 12. 2017 pp Martina Valášková pastorační pracovnice
1. 2. 2018 31. 1. 2019 pp Kristina Camidge
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE PRAHA 10 - VRŠOVICE

Poslední změny - schematismus