Historie kazatelů na sboru ČCE BUČINA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
12. 9. 1910 31. 12. 1952 f Rudolf Medek farář
15. 3. 1921 30. 6. 1925 d Jan Oliva učitel náboženství
1. 1. 1953 31. 7. 1953 v Miloslav Frič vikář
1. 10. 1954 15. 5. 1962 f Josef Šplíchal farář
1. 7. 1963 14. 8. 1972 f Josef Valenta farář
1. 10. 1972 30. 6. 1987 f Jiří Tytl farář
1. 7. 1989 31. 7. 1997 f Ladislav Horák vikář, farář
1. 8. 1997 31. 7. 2023 f Libor Chaloupka farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus