Historie kazatelů na sboru ČCE v Pozděchově

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 4. 1898 15. 4. 1907 f Josef Lukášek farář
1. 9. 1907 20. 11. 1919 f Pavel Hajnóczy farář
11. 7. 1920 14. 5. 1933 f Vilém Řehák farář
1. 9. 1935 31. 12. 1936 f Jan Nechanický vikář
1. 1. 1937 31. 10. 1971 f Jan Nechanický farář
1. 7. 1972 31. 8. 1983 f Josef Kopřiva farář
1. 7. 1986 30. 4. 2004 f Jan Škubal farář
1. 12. 2006 31. 8. 2007 f Jaroslav Voda farář
1. 9. 2007 18. 12. 2010 f Vlastimil Kovář farář
1. 7. 2011 31. 8. 2020 f Jiřina Kovářová farářka
1. 9. 2020 31. 8. 2024 f Miloš Vavrečka
  • Aktualizace: 22. 11. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny