Historie kazatelů na sboru ČCE PLZEŇ - Korandův sbor

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1907 r. 1908 f Vladimír Čech kazatel
15. 2. 1922 31. 5. 1951 f Karel Machotka farář
1. 4. 1927 31. 1. 1931 d František Jarovský diakon
1. 7. 1927 28. 2. 1946 v Stanislav Kureš diakon
1. 2. 1929 30. 6. 1930 d Josef Zachatý výpomocný učitel PLZEŇ a ROKYCANY
1. 9. 1936 14. 11. 1938 f František Hašek diakon Plzeň pro Nýřany
15. 3. 1939 15. 12. 1939 f František Budínský katecheta
1. 8. 1944 31. 3. 1946 v Jan Políček diakon pro BLOVICE
1. 12. 1945 30. 6. 1948 f František Hašek diakon Plzeň pro Třemošnou
1. 3. 1946 1. 1. 1966 v Stanislav Kureš vikář
1. 8. 1951 31. 12. 1978 f Jaromír Klimecký farář
1. 6. 1966 31. 12. 1968 f Jan Šoltész farář
1. 8. 1969 30. 4. 1991 f Pavel Pellar farář
1. 3. 1979 31. 1. 1992 f Daniel Matějka st farář
1. 8. 1992 5. 7. 1997 f Pavel Freitinger st. farář
1. 1. 1994 31. 7. 2003 f Luděk Korpa jáhen; farář
1. 4. 1998 r. 2001 f Pavel Pellar farář
1. 6. 1998 r. 2000 f Pavel Freitinger st. farář
r. 2001 31. 12. 2022 f Miroslav Hamari farář; senior Západočeského seniorátu
1. 10. 2003 30. 11. 2021 f Helena Hamariová farářka
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE PLZEŇ - Korandův sbor

Poslední změny - schematismus