Historie kazatelů na sboru ČCE NYMBURK

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
19. 12. 1899 4. 7. 1939 f Ladislav Juren farář
1. 2. 1940 30. 9. 1971 f Josef Beneš farář
r. 1972 r. 1977 f Věra Hajská Mgr. sborová sestra
1. 7. 1972 31. 10. 1977 f Blahoslav Pípal farář
1. 11. 1977 30. 4. 1980 f Věra Hajská Mgr. diakonka
1. 5. 1980 31. 1. 1981 f Věra Hajská Mgr. vikářka
1. 2. 1981 31. 12. 1987 f Věra Hajská Mgr. farářka
1. 1. 1988 31. 3. 1995 f Blahoslav Matějka diakon
1. 11. 1995 30. 4. 1996 f Kateřina Roskovcová jáhenka
1. 12. 1997 31. 3. 2024 f Kateřina Roskovcová farářka
1. 9. 2004 31. 8. 2005 f Jan Roskovec farář
  • Aktualizace: 19. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus