Historie kazatelů na sboru ČCE LIBIŠ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1793 r. 1796 f Štěpán Beréty farář
24. 8. 1904 30. 9. 1924 f Josef Fleischer farář
18. 5. 1926 10. 8. 1927 f Břetislav Hladký vikář Neratovice - Libiš
11. 8. 1927 30. 11. 1966 f Břetislav Hladký farář Neratovice - Libiš
1. 9. 1950 30. 4. 1952 f Jan Karas Mgr. výpomocný kazatel pro Kostelec n. L.
1. 12. 1966 28. 2. 1974 f Jakub S. Trojan Ing. farář NERATOVICE - LIBIŠ
1. 3. 1977 3. 9. 1977 f Vladimír Šimáně vikář
4. 9. 1977 30. 6. 1996 f Vladimír Šimáně farář
1. 10. 1996 31. 8. 1997 f Čestmír Siwek na vikariátu
1. 9. 1997 r. 2005 f Čestmír Siwek farář
1. 8. 2005 31. 7. 2023 f Miroslav Pfann farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE LIBIŠ

Poslední změny - schematismus